Menu

Betrek iedereen

Tien medewerkers weten meer dan één directeur of manager. Door al hun ideeën te verzamelen en te verwerken, stuw je de innovatie vooruit. Maar hoe begin je daaraan?

U bent hier

Soms volstaat het om je deur open te laten staan. Zo geef je aan dat je altijd naar nieuwe ideeën wil luisteren. Wat je ook kan doen, is tijdens elke teammeeting ruimte laten om nieuwe ideeën te overlopen.

Maar je kan ook actief op zoek gaan naar ideeën. Bijvoorbeeld met een ideeënbus. Dat klinkt weinig innovatief? Wel, als je het goed organiseert, is het heel efficiënt. Ontdek hieronder onze lijst met do’s en dont’s om het maximum te halen uit je ideeënbus.Maar wees steeds op jouw hoede voor de idea-killers!

 

Of probeer het 'verbeterbord'. Op een centrale plaats in je bedrijf mag iedereen zijn 'verbeterideeën' noteren (op een whiteboard of prikbord), anderen kunnen daar dan weer op reageren of verder denken. Visualiseer ook de acties én de resultaten. Zo is het voor alle medewerkers heel duidelijk dat hun input gewaardeerd én ter harte wordt genomen.  

Heb je geen medewerkers of maar een heel klein team? Dan kan je altijd buitenstaanders betrekken. Klanten of leveranciers staan daar vaak meer voor open dan je zou denken.

 

ZEKER DOEN

 • Spoor iedereen aan om met nieuwe ideeën te komen
 • Plaats de ideeënbus of het verbeterbord centraal in jouw bedrijf zodat iedereen zijn zegje kan doen
 • Zorg er voor dat elk idee een antwoord krijgt
 • Betrek niet enkel eigen mensen, maar ook klanten en leveranciers
 • Toon publiekelijk erkenning voor creatieve nieuwe ideeën
 • Maak een Wall of Fame met de recentste innovaties
 

TE VERMIJDEN

 • Starre houding ten opzichte van nieuwe ideeën
 • Lang wachten met evalueren van aangebrachte suggesties
 • Enkel naar korte termijn kosten kijken, in plaats van voordelen op lange termijn
 • Financiële beloning voor wie een idee aanbrengt
 • Ideeënverdelgers toepassen

 

Ben je actief in de bouw? Neem dan een kijkje op www.transformatiebouwlimburg.be/learn en ontdek specifieke tips voor jou. 

ikinnoveer © 2020

Created by